inspen 1

Laman Web Rasmi

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, JPPH 1st Class

Makmal Komputer


Makmal Komputer Sri Mutiara

* Kuantiti (5 Buah Makmal Komputer)
* Makmal komputer multimedia dengan kelengkapan yang terkini & dan kemudahan internet

* Boleh menampung 30 peserta bagi setiap makmal.

Kadar Sewa : RM 45.00 seunit sehari

Kembali Ke Fasiliti INSPEN