inspen 1

Laman Web Rasmi

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, JPPH 1st Class

PUSAT PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Dr Rohana Abdul Rahman direktori
 ROHANA ABDUL RAHMAN
 Pegawai Penilaian Gred W48 
 Ketua Pusat Penyelidikan dan Inovasi
 PhD, Spatial Information Engineering
 Penilai Berdaftar, Pengurus Harta Berdaftar
 03-89118606
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
                       UNIT PENYELIDIKAN                                                         UNIT NAPREC                                                  UNIT PERUNDINGAN DAN INOVASI

Dahlia                     
Siti Rosemawar                                              
                     Mashitoh                                           
 Dahlia binti Mudzaffar Ali   Siti Rosemawar Mohd Sahi    Sr Mashitoh binti Halim
 Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Penilaian Gred W44    Pegawai Penilaian Gred W44
 Ketua Unit Penyelidikan    Ketua Unit NAPREC    Ketua Unit Perundingan Dan Inovasi
 03-89118800    03-89118608    03-89118619
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           
   Muhammad Rosizhar bin Abdul Rahim    Nooraini Harun    Fatimah Zulkifli
   Pegawai Penilaian Gred W44 (M)    Penolong Pegawai Penilaian Gred W32    Pegawai Penilaian Gred W44
   Pegawai Penyelidik Kanan    Penolong Pegawai Penilaian Kanan    Pegawai Penyelidik

 03-89118616                  03-8911 8638    03-8911 1071
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           
   KOSONG    Umi Rodhiah Kamaruddin    Ku Aishirul Maizi Ku Adnan
   Pegawai Penilaian Gred W44    Pembantu Tadbir P/O Gred     Penolong Pegawai Penilaian Gred W32
   Pegawai Penyelidik Kanan    Pembantu Tadbir P/O
   Penolong Pegawai Penilaian
 03-8911 8607    03-89118800    03-89118630
 @inspen.gov.my    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           
   Norafifah binti Suboh        Muhd Farisan Fauzi
   Pegawai Penilaian Gred W41        Pembantu Tadbir P/O Gred 
   Pegawai Penyelidik        Pembantu Tadbir P/O
 03-89118620        03-89118800
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           
   Nur Hafizah binti Zahari         
   Perangkawan Gred E41        
 0389118618        
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.        
           
   Siti Kalsom Palil        
   Pembantu Tadbir P/O        
 03-89118800        
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.