inspen 1

Laman Web Rasmi

INSTITUT PENILAIAN NEGARA

Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas, JPPH 1st Class

Occasional Papers

Terhad kepada edaran cawangan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta. Occasional Papers yang telah diterbitkan adalah :-

 • Occasional Papers Vol. 1, No. 1, 1999:-
  • Prosedur Pembangunan Tanah dan Kadar Bayaran Pemprosesan. (Mohamad Yunus Lokman @ Abdul Talip)
  • Perancangan : Peringkat Kelulusan dan Pengaruh Ke Atas Nilai Tanah. (Said Ibrahim)
  • Kriteria Pembelian Rumah Kediaman, Kajian Kes – Kulim. (Norliza Abdul Talib)
  • Rumah Suhu Selesa. (Hazirah Yahaya)
  • BT Drywall Panel. (Hazirah Yahaya)
 • Occasional Papers Vol. 2, No. 2, 1999:-
  • The Role of the Law of Nuisance as the Mechanism for Controlling in Terms of Efficiency and Equity (Hj. Nordin Daharom)
  • Evidence and Procedure in Land Reference Cases (Huan Cheng Kee)
  • Telecomunication Technologies and Landed Properties (P’ng Gaik Cheng)
  • A Comparison between the Income Method of Valuation and the DCF Approach in Valuing CBD Property in Kuala Lumpur : Case Study of Menara Boustead (Petsy John)
 • Occasional Papers Vol. 3, No. 1, 2000:-
  • Valuation of Seabed (Lim Kim Hoe)
  • Cemetary Land – Valuation and Management Aspects, with Particular Reference to Penang Island (Choo Lai Kuen)
  • Information Technology (IT) in Construction : The Way Forward? (Faizul Azli Mohd Rahim)
  • Penilaian Tapak Udang Galah Berasaskan Data Kos Perbelanjaan dan Kos Pulangan, Kajian Kes – Kampung Hulu Kenas, Kuala Kangsar, Perak (Faziah Abd. Rasid)
 • Occasional Papers Vol. 4, No. 1, 2001:-
  • Ferosimen (Hazirah Yahaya)
  • The Land Registration System Its Advantages and Disadvantages (Hj. Nordin Daharom)
  • Penilaian Tanah Padi Di Kawasan MADA, Satu Perbincangan Kaedah Nilaian (Hj. Rosli Yahaya)
  • Pergo Original (Hazirah Yahaya)
  • Putrajaya : Kesan Terhadap Nilai Harta Tanah Di Kawasan Sekitar (Arwan Aziz)
  • K-Economy : Implications on The Property Market (Zainal Abidin Hashim
 • Occasional Papers Vol. 5, No. 1, 2003:-
  • Kepentingan Pengurusan Harta Bangunan Sektor Awam Dan Peranan Pekerja Berkualiti Dari Perspektif Islam (Hjh. Zailan Mohd. Isa & Dr. Hussein Saloman)
  • Meeting The Real Estate Research Demands Of The New Economy : Towards A Borderless Real Estate Industry (Mani Usilappan)
  • A Review On Performance Measurement Approach In Property Management (Hjh. Zailan Mohd. Isa & Profesor Madya Dr. Maziah Ismail)
 • Occasional Papers Vol. 6, No. 1, 2005:-
  • Putrajaya – An Intelligent Garden City for Malaysia (Wan Zahari Wan Yusof & Dr. Md. Nasir Daud)
  • Reclamation of Ex-Mining Land for Housing Development in Malaysian Klang Valley (Iwati Mohamad Shariff & Dr. Md. Nasir Daud)
  • The Affordability Structure and Affordability Index of Residential Units in Kuala Lumpur (Asmah Mohd. Nasir & Dr. Md. Nasir Daud)
  • The Sustainable Real Estate Investment and The Role of The Government : The Malaysian Experience (Dr. Rahah Ismail)
  • Project Evaluation Method (Shanti Rani)
 • Occasional Papers Vol. 7, No. 1, 2006:-
  • Budget 2006 : Its Effect on the Housing and Property Market (Abdullah Thalith Md. Thani & Dr.Zailan Mohd Isa)
  • Ketidakcenderungan Pemaju Perumahan Untuk Membangunkan Perumahan Berskala Besar di Kota Bharu dan Tanah Merah (Hashim Ibrahim, Mohd Shakri Dullah & Nik Ariff Long Dir)
  • Land Acquisition Act 1960: Is the Existing Law Adequate In Safeguarding The Interest of The People And The Government (Hj. Nordin Daharom)
  • “Per Room Basis” – Satu Pendekatan Penilaian Hotel Yang Tepat? (P’Ng Gaik Cheng, Wan Zarida Wan Omar & Abd. Manaf Abu Bakar)
 • Occasional Papers Vol. 8, No. 1, 2007:-
  • Prospek : Automated Valuation Model: (AVM) For Stamp Duty Valuation (Rohana Abd Rahman)
  • Penilaian Tebusguna Tanah (Azileina Zol)
  • Perlaksanaan Konsep Bina Kemudian Jual ke Atas Kenaikan Harga Unit Perumahan Dari Perspektif Penilai (Lee Tong Bian, Song Mui Kie, Chong Sing Joo)
  • Perbezaan Nilai Pasaran Di Antara Tanah Rizab Melayu Dengan Tanah Luar Rizab Melayu Di Pahang Tengah (Fatimah Zulkifli, Maimuna Md Sidek, Marzila Abu Yasir)
 • Occasional Papers Vol. 9, No. 1, 2008:-
  • Penilaian Insurans Kebakaran Untuk Harta Tanah Bertingkat (Siti Noraishah Saharif)
  • The Relationship Between land Size & Development Intensity With Development Land Values In Kuala Lumpur (Olive Ong, Nur Sharlizan Mohd Rapi’ain).
  • Airport Valuation: Malaysian Experience (Abdul Rahman Mohd Nasir, Mohd Khairudin Abdul Halim)
  • Faktor Yang dipertimbangkan Dalam Menentukan Harga Jualan Rumah Oleh Pemaju Perumahan: Kajian Di Negeri Kedah dan Perlis) (Shahuddin Salleh)
 • Occasional Papers Vol. 10, No. 1, 2009:-
  • Is It Necessary To Adopt Dual Rate In Valuation Of Leasehold Interest? (Khuzaimah Abdullah)
  • Penilaian Ruang Udara (Azileina Zol)
  • Stesen Minyak: Kos Binaan, Pengurusan dan Pengoperasian (Said Ja’afar Othman)
  • Perpaipan Gas Asli Cecair Bawah Tanah (Mohd Anuar Mokhtar)
 • Occasional Papers Vol. 11, No. 1, 2010:-
  • Penilaian Padang Golf (Mohd Anuar Mokhtar)
  • Pemilikan Dan Kepentingan Tanah Felda Dan Felcra (Aziliena Zol)
  • Kajian Ke Atas Sewa Tapak Dan Ruang Papan Iklan (Billboard) (Norliza Nordin, Faziah Abd Rasid, Said Ja’afar Othman)
  • Kajian Sewa Tapak Menara Telekomunikasi Di Malaysia (Said Ja’afar Othman)
 • Occasional Papers Vol. 12, No. 1, 2011:-
  • Pengurusan Pengetahuan (K-Management) di Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH) (Faziah Abd Rasid)
  • Pendekatan Nilaian Harta Tanah Burung Walit (Norain Abdul Hamid)
  • Amalan Penilaian Penilai Swasta dan Penilai Kerajaan dalam Mengemukakan Cadangan Pampasan Pengambilan Tanah (Abdul Rahman Mohd Nasir)
 • Occasional Papers Vol. 13, No. 1, 2012:-
  • Kajian Terhadap Keberkesanan Penyampaian Bahan Penerbitan INSPEN Di Kalangan Warga Kerja JPPH (Faziah Abd Rasid, Norliza Nordin, Said Ja’afar Othman)
  • Panduan Penilaian Konsesi Balak Di Semenanjung Malaysia (Aziliena Zol)
  • Kajian Ke Atas Jawapan Penilai (Rebuttal) Kes Pengambilan Tanah Yang Dirujuk Ke Mahkamah (Sharmila Shafie)
 • Occasional Papers Vol. 14, No. 1, 2013:-
  • Assessing the Most Appropriate Valuation Methods for the Valuation of Orang Asli Land (Norliza Nordin)
  • Kaedah Penilaian Kontigen: Kajian Kes Kawasan Rekreasi Gunung Nuang (Dr Rohana Abdul Rahman)
  • Kajian Kaedah Penilaian Ismen (Mohd Haris Yop)
  • Penilaian Hakmilik Stratum (Faziah Abd Rasid)
 • Occasional Papers Vol. 15, No. 1, 2014:-
  • Isu Pampasan Kehilangan Pendapatan Dalam Kes Pengambilan Tanah (Norain Abdul Hamid)
  • Isu Pecah Pisah, Penjejasan Terbabit Dan Kacau Ganggu Dalam Kes Pengambilan Tanah (Norain Abdul Hamid)
  • Kelesterian (Daya Saing) Ekonomi Harta Tanah Kediaman dan Komersial Di Cyberjaya (Dr Rohana Abdul Rahman)
  • Tanah Wakaf Dari Perspektif Undang-Undang Di Semenanjung Malaysia (Azileina Zol)